PVC prozori

Svi prozori su okretno nagibni, po želji i samo okretni ili samo kip ili fiksni bez mogućnosti otvaranja. Proizvedeni od petokomornih WEISS ili SALAMANDER PVC profila, pružaju dobru zvučnu i toplotnu izolaciju. Otporni su na atmosferske uticaje, dugovečni, ekonomični i laki za održavanje. Njihova mala toplotna provodljivost dovodi do uštede na grejanju/hladjenju prostorija u kojima su ugrađeni.

Proizvodimo ih kao jednokrilne i dvokrilne, ili kao fiksne elemente bez mogućnosti otvaranja. Dvokrilni prozori imaju opciju sa fiksnim stubom ili lažnom prečkom. Kod dvokrilnog prozora jedno krilo je okretno nagibno, a drugo okretno, a kod prozora sa lažnom prečkom glavno krilo je okretno nagibno, a pomoćno krilo je okretno.

Uz svaki prozor dobijaju se ručice za otvaranje sa šarafima za montažu.

PVC modeli prozora

Jednokrilni prozori

  • ovi prozori su u većini slučajeva okretno-nagibni, a po želji mogu biti i samo okretni, samo na kip otvaranje ili i bez otvaranja-fiksevi
  • stakla su providna, dok kod malih kupatilskih prozora u ceni se nude već sa neprovidnim staklom
  • po želji svaki prozor može biti u svim varijantama stakala koje nudimo, kao i u svim bojama profila
PVC jednokrilni prozor

Dvokrilni prozori (LP-lažna prečka)

  • ovi prozori su karakteristični po tome što kada se otvore nemaju prečku već je u sredini slobodan prostor. U ovim slučajevima glavno krilo je ono koje ima kvaku i koje je okretno nagibno dok pomoćno krilo nema kvaku i samo je okretno
  • po želji svaki prozor može biti u svim varijantama stakala koje nudimo, kao i u svim bojama profila
PVC dvokrilni prozor lazna precka

Dvokrilni prozori (TP-t prečka)

  • ovi prozori su karaktestični po tome što kada se otvore imaju prečku na sredini. Po želji prečka može biti pomerena tj. krila ne moraju biti iste širine. U ovoj varijanti oba krila imaju kvaku, jedno je uvek okretno nagibno, dok je drugo samo okretno. Po želji oba krila mogu biti okretno nagibna ili oba samo okretna, ili u kombinaciji gde je jedno fiksno, bez otvaranja
  • po želji svaki prozor može biti u svim varijantama stakala koje nudimo kao i u svim bojama profila
PVC dvokrilni prozor t precka